1)

کلیه واحد های دانشگاه پیام نور ایران به آخرین نسخه نرم افزار ثنا مجهز شدند.

کلیه واحد های دانشگاه پیام نور ایران به آخرین نسخه نرم افزار ثنا مجهز شدند. پس از تجمیع و ورود کلیه اطلاعات ارسالی از همه واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور ایران، به نرم افزار ثنا ،این دانشگاه آماده ارائه آخرین تکنولوژی های اطلاع رسانی، به کاربران خود می باشد. این خدمات در آدرس اینترنتی http://lib.pnu.ac.ir قابل دستیابی است.
1392/7/16
ويرايش    رکورد جديد        
فهرست