1)

تغييرات ويرايش 1400 نرم افزار ثنا

 شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق از بدو تأسيس (سال 1374) و توليد نرم افزارهاي مديريت كتابخانه و كتابخانه ديجيتال، همواره سعي دارد كه سالانه يك و يا دو ويرايش از نرم افزار مديريت كتابخانه را توليد و تست نموده و براي تمامي كتابخانه هاي خانواده پيام مشرق به روزرساني نمايد.
ويرايش جديد سال 1400 كه علاوه بر استفاده از تكنولوژي هاي جديد، از نظر امنيتي نيز تفاوت هاي چشمگيري دارد. مواردي از آنها طبق درخواست مشتريان محترم شركت كه در CRM  بيان نموده اند و با بررسي گروه R&D شركت انجام شده كه در فايل پيوست ارائه مي شود.
انشاالله به روزرساني ويرايش 1400 نرم افزار مديريت كتابخانه از اين تاريخ به مرور و با برنامه ريزي و هماهنگي با مديران سيستم هر مركز انجام خواهد پذيرفت.
 
 
 
روابط عمومي شركت پيام مشرق

1400/11/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (        )    
فهرست