1)

دوره دوم جايزه ملي كتابدار اجتماعي

شركت پيام مشرق امسال هم از هفتمين كنگره متخصصان علم اطلاعات حمايت مادي و معنوي نمود و جايزه دومين دوره ملي كتابدار اجتماعي كه به نام استاد نوش آفرين انصاري است را اهدا نمود. در اختتاميه كنگره، هيئت داوران به سرپرستي سركار خانم دكتر ميترا صميعي، دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي و دبير جوايز خانم دكتر خراسانچي را به عنوان كتابدار اجتماعي انتخاب نمودند و لوح تقدير و هديه اي توسط مهندس فريوري (مدير عامل شركت پيام مشرق) و خانم دكتر منصوبي (مدير دفتر اصفهان شركت) تقديم گرديد.
 
 

1402/3/1
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
فهرست