عنوان :
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فوم آلومينيوم
نويسنده اصلي :
صفري، اميرحسين , عظيمي، پوريا
كليدواژه فارسي :
106 ص.، تصوير، 31 كتابنامه
شماره ركورد :
10000
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صدوق وينيني، سيدعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت