عنوان :
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليست هاي نوجوان پسر نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
نويسنده اصلي :
بهارلوئي ، هادي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
شهرام آهنجان
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100013
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شهرام آهنجان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت