عنوان :
نقش بونصر مشكان در تكوين ساختار سبك تاريخ بيهقي
نويسنده اصلي :
بخشي ، عليرضا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
قهرمان شيري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
ادبيات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100024
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قهرمان شيري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت