عنوان :
شبيه سازي اورمدولاسين پمپ و سيگنال در تقويت كننده هاي فيبرنوري با آلاينده اربيوم (EDFAS) با در نظر گرفتن اثر ASE
نويسنده اصلي :
سريري، حسين
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدمهدي كارخانه چي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي برق - الكترونيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100026
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدمهدي كارخانه چي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت