عنوان :
سمع و استماع و مضاهات و مضافات آن در ادب عرفاني امهات سبك عراقي
نويسنده اصلي :
فيضي ، آمينه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدابراهيم مالمير
محل تحصيل :
دانشگاهخ رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100030
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدابراهيم مالمير
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت