عنوان :
كوانتيزه كردن ذره جرم دار روي فضا- زمان دوسيتر 1+1
نويسنده اصلي :
كشاورز، نسيم
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
اردشير رابعي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فبزيك - نظريه ميدانهاي كوانتومي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100037
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اردشير رابعي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت