عنوان :
تهيه و بررسي ساختاري و توان ترموالكتريك بوسيله لايه هاي نازك تهيه شده از نانوذرات Bi2 Te3 روش تبخير حرارتي
نويسنده اصلي :
نظري، هانا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سيدمحمد الهي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فيزيك - حالت جامد تجربي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100045
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيدمحمد الهي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت