عنوان :
نقد و بررسي وصف طبيعت در ديوان ابن خفاجه اندلسي
نويسنده اصلي :
ظفري، پژمان
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
وحيد سبزيان پور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات عرب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100052
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
وحيد سبزيان پور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت