عنوان :
ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب سيبك نمونه هاي توده اي در دماي پايين و اندازه گيري ضريب سيبك نمونه نانو ذره بيسموت تلورايد
نويسنده اصلي :
بهاري فرد، فريبرز
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سيدمحمد الهي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
فيزيك - حالت جامد تجربي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100065
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيدمحمد الهي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت