عنوان :
بررسي مضامين قرآني در دعاي ابوحمزه ثمالي ، دعاي كميل و مناجات شعبانيه
نويسنده اصلي :
عزيزي، مهناز
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مهرداد صفرزاده
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
قرآن و حديث
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100079
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مهرداد صفرزاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت