عنوان :
بررسي جهش هاي نتقطه اي اگزون 7ژن P53 در بيماران مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما در استان كرمانشاه و بررسي جهش در نمونه هاي كبدي موش هاي تيمار شده با افلاتوكسين b1
نويسنده اصلي :
ارويسي ، ثريا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدحسين ميرمومني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
بيولوژي- بيوشيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100089
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدحسين ميرمومني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت