عنوان :
كاربرد تبديلهاي هيلبرت و ملين در تفسير بي هنجاريهاي مغناطيسي و مقايسه آنها
نويسنده اصلي :
جعفري، حسين
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محسن اويسي موخر
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
ژئوفيزيك - ژئومغناطيس
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100152
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محسن اويسي موخر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت