عنوان :
بررسي دلالت جهاد و آيات و روايت هاي مورد استناد آن در شكل گيري افراط گرايي هاي ديني معاصر
نويسنده اصلي :
صالحي ، اميدي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عادل نادرعلي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم قرآن و حديث
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100164
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عادل نادرعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت