عنوان :
تعيين و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه
نويسنده اصلي :
قمبرعلي ، رضوان
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي - توسعه روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100165
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت