عنوان :
مطالعه و بررسي ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در افراد آلوده به اين ويروس در استان كرمانشاه با استفاده از تكنيك RFLP
نويسنده اصلي :
دوكانه اي فرد، سادات
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
علي بيدمشكي پور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100168
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي بيدمشكي پور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت