عنوان :
مطالعه لاك پشت هاي خانواده تستودينيده (Testudinidae) واميديده (Emydidae) در نواحي غربي و جنوبي ايران
نويسنده اصلي :
شاكرزاده ، ژاله
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
نصراله رستگارپوياني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - بيوسيستماتيك جانوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100198
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نصراله رستگارپوياني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت