عنوان :
بررسي ارتباط بين وقوع آسيب و شدت صدمات ورزشي با كانون كنترل سلامتي و الگوي رفتاري (A/B) در كشتيگيران شهر كرمانشاه
نويسنده اصلي :
عباسيان ، شهريار
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
بهرام يوسفي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - حركات اصلاحي و آسيب شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100208
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهرام يوسفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت