عنوان :
اثر استفاده از مكمل ويتامين E خوراكي علاوه بر ويتامين -E سلنيوم تزريقي بر عملكرد توليدمثل ، توليد شير و سيستم ايمني گاوهاي شيرده
نويسنده اصلي :
خيرمنش ، حبيب اله
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
فرخ كفيل زاده
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم دامي - تغذيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100211
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فرخ كفيل زاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت