عنوان :
تحليل و بررسي تفاوت هاي حقوقي زن و مرد از ديدگاه قرآن و روايات
نويسنده اصلي :
رئيسي ، افسانه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
خليل اله احمدوند
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
الهيات - علوم قرآن و حديث
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100212
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خليل اله احمدوند
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت