عنوان :
اثر گل بومادران و برگ اكاليپتوس بر قابليت هضم و فراسنجه هاي تخمير يونجه در شرايط آزمايشگاهي
نويسنده اصلي :
شمشادي، علي
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
فردين هژبري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100219
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فردين هژبري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت