عنوان :
تاثير تمرينات مكنزي بر كمردرد مزمن در افراد با قوس كمري بيشتر و كمتر از حالت طبيعي
نويسنده اصلي :
مكي ، ناصح
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
ناصر بهپور
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - آسيب شناسي و حركات اصلاحي ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100236
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ناصر بهپور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت