عنوان :
بررسي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي (مطالعه موردي اقتصاد ايران )
نويسنده اصلي :
پورمحموديان ، پرتو
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كيومرث سهيلي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم اقتصاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100240
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كيومرث سهيلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت