عنوان :
اثر تغذيه تكميلي روي رشد، خصوصيات لاشه و الگوي توسعه و تكامل فوليكولهاي توليدكننده الياف در بزغاله هاي شيرخوار مرغز
نويسنده اصلي :
عبدالملكي ، ذبيح الله
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
منوچهر سوري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم دامي - تغذيه دام و طيور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100242
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
منوچهر سوري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت