عنوان :
تعيين محل ژنهاي كنترل كننده پايداري فنوتيپي در اگروپايرون و چاودار با استفاده از لاينهاي داراي دو كروموزوم اضافي
نويسنده اصلي :
خوش اخلاق ، فرزاد
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عزت اله فرشادفر
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100266
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عزت اله فرشادفر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت