عنوان :
تحليل بهينه پلاستيك قاب‌هاي مسطح با استفاده از روش برخورد اجسام
نويسنده اصلي :
سارا نظرپور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در سال‌هاي اخير با توجه به اهميت ملاحظات اقتصادي پروژه‌ها پژوهشگران درصدد بهينه كردن سازه‌ها به روش‌هاي گوناگون هستند. با توجه به اين موضوع كه هزينه مصالح مصرفي در سازه يكي از عوامل مهم هزينه پروژه‌ها مي‌باشد، بنابراين كاهش وزن سيستم سازه‌اي از اهميت بسياري برخوردار است براي نيل به اين هدف انتخاب يك روش بهينه‌يابي مناسب بسيار مهم است. استفاده از روش‌هاي برنامه ريزي رياضي وقت گير و دقيق هسـتند و براي حل مشكلات استفاده از ايــن روش‌ها مي‌توان از الگوريتم‌هاي فراكاوشي كه به طور قابل توجهي توانايي حل بسياري از مسايل پيچيده را افزايش داده‌اند و عملا كمك مي¬كنند تا طراحي اين گونه مسايل را در مدت زمان مطلوبي به نتيجه رسانيد، استفاده كرد. در تحليل پلاستيك صلب، يكي از پركاربردترين روش‌ها كه بر اساس قائده كمترين است، تركيب مكانيزم‌هاي پايه است كه از تئوري كران بالا استفاده مي‌كند. در اين روش مكانيزمي يافت مي‌شود كه متناظر با كوچكترين ضريب بار باشد. برنامه نويسي رياضياتي مي‌تواند براي بهينه‌يابي اين فرآيند جستجو براي قاب‌هاي ساده استفاده شود و الگوريتم‌هاي فرا اكتشافي بهترين گزينه براي قاب‌هاي بزرگتر هستند. در اين پايان نامه، از الگوريتم‌هاي بهينه‌يابي جديد و ساده برخورد اجسام (CBO) و نسخه ارتقا يافته آن (ECBO) و الگوريتم بهينه‌يابي مشهور حركت جمعي ذرات (PSO) براي بهينه‌يابي فرآيند جستجو براي كران بالاي ضريب بار فرورريختگي قاب‌هاي صفحه‌اي استفاده شده است و كارايي اين دو الگوريتم جديد با الگوريتم حركت جمعي ذرات مقايسه شده است. واژه‌هاي كليدي: تحليل پلاستيك، تركيب مكانيزم‌هاي پايه، بهينه‌يابي برخورد اجسام، بهينه‌يابي ارتقا يافته برخورد اجسام، بهينه‌يابي حركت جمعي ذرات،ضريب بار فروريختگي، قاب‌هاي صفحه‌اي.
شماره ركورد :
100283
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر علي كاوه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت