عنوان :
ارائه يك متدولوژي براي اندازه گيري رضايت مشتري
نويسنده اصلي :
شكري زاده، رضا
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده صنايع و سيستم ها
رشته تحصيلي :
صنايع و سيستم ها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رويت در نسخه ديجيتالي
شماره ركورد :
1003
گرايش رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع
دانشكده :
مهندسي صنايع و سيستم ها
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
رضا حجازي
استاد داور :
غلامعلي رئيسي
استاد راهنما :
علي شاهنده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت