عنوان :
چالش هاي مدل يابي ارزيابي شركت هاي بيمه از دو منظرمدل داده اي و مدل رياضي با تمركز بر مدل هاي دو مرحله اي
نويسنده اصلي :
زهرا چراغعلي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100301
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر شايگان منش
رشته تحصيلي :
رياضي - تحقيق در عمليات
استاد راهنما :
دكتر عليرضايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت