عنوان :
طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي به روش استرئو
نويسنده اصلي :
سيد مرتضي احمدي ملاسرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده به‌دست آوردن مختصات فضايي يك مدل سه‌ بعدي در تعداد زيادي از كاربردهاي علوم كامپيوتر حائز اهميت مي باشد. وسيله اي كه به صورت گسترده به اين منظور به كار مي رود، يك اسكنر سه بعدي ناميده مي شود. با استفاده از اسكنر سه بعدي قادر هستيم كه ساختار هندسي اجسام را بر مبناي نقاط و مثلث‌هاي آن اجسام به‌دست آوريم كه در بسياري از كاربردها مفيد مي باشد. مي توان اسكنرهاي سه بعدي را بر‌مبناي سخت‌افزار و الگوريتم‌هاي به كار رفته در آن‌ها به دو دسته فعال و غيرفعال طبقه‌بندي نمود. اسكنرهاي فعال از يك منبع نوري همدوس به‌منظور سه بعدي سازي استفاده مي‌كنند در حالي كه اسكنرهاي غيرفعال بدون استفاده از اين منابع نوري، داراي قيمت پايين‌تري هستند كه در مقابل نيازمند الگوريتم‌هاي هندسي پيچيده‌اي مي باشند. در اين پايان نامه يك طراحي از اسكنر سه بعدي غيرفعال را ارائه مي نماييم. اين طراحي شامل سخت‌افزار‌ها و الگوريتم‌هايي است كه با قرار دادن دو دوربين در يك محيط كنترل شده به تصاوير سه بعدي دست پيدا مي نماييم. با پياده سازي اين طراحي به صورت عملي به نتايج بسيار خوب و با دقت در حد ميليمتر مي‌رسيم. واژه‌هاي كليدي:اسكنر سه بعدي، كاليبراسيون، اختلاف منظر.
شماره ركورد :
100340
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فوتونيك
استاد راهنما :
دكتر بيژن غفاري قمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت