عنوان :
طراحي اينورتر چندسطحي متصل به شبكه تك‌فاز با قابليت اطمينان زياد
نويسنده اصلي :
آرمان نجفي¬زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با توجه به افزايش كاربرد اينورترهاي چندسطحي به دليل ويژگي¬هايي از جمله THD كمتر ،راندمان بالاتر كاربرد اين ساختارها در اينورترهاي متصل به شبكه در حال افزايش است. لذا نياز به بررسي قابليت اطمينان در اين مبدل¬ها افزايش يافته است. اينورترهاي متصل به شبكه با توجه به منبع نور خورشيدي خوب در كشور، كاربرد زيادي پيدا خواهند كرد، لذا حركت به سمت افزايش قابليت اطمينان اينورترهاي متصل به شبكه لازم به نظر مي¬رسد. در سال¬هاي اخير ساختارهاي نويني با ايجاد تغيير روي ساختارهاي پايه ارائه شده است، كه داراي تعداد قطعات كمتر و مشخصات ويژه مدنظر طراح هستند. لذا براي طراحي ساختار جديد براي قابليت اطمينان بالا مي¬توان از تركيب اين ساختارها استفاده كرد. براي قابليت اطمينان در الكترونيك قدرت استانداردها و روابطي موجود است. شركت¬ها و مقالات از اين استانداردها براي پيش‌بيني ميزان كاركرد صحيح سيستم، روابط، نمودارهاي نرخ شكست و قابليت اطمينان استفاده مي¬كنند. در اين پايان¬نامه ساختار 5 و 9 سطحي جديد با روش مدولاسيون SPWM جديد ، در كاربرد متصل به شبكه در محدوده¬ي توان KVA3 ارائه شده است. همچنين به عوامل موثر در قابليت اطمينان اينورتر پرداخته شده است تا بتوان نگرش صحيحي به طراحي اينورتر بر اساس قابليت اطمينان پيدا كرد. براي بررسي قابليت اطمينان اين مبدل و مقايسه¬ي آن با اينورترمرجع، از استاندارد پركاربرد IEC-TR-62380(RDF2000) استفاده شده است. همچنين به بررسي استاندارهاي MIL-HDBK-217F و FIDES پرداخته شده است. در پايان با توجه به مقايسه¬ي اينورتر 5سطحي ارائه شده و اينورتر 5سطحي مرجع، ما به قابليت اطمينان بالاتري رسيديم. همچنين در اينورتر 9سطحي ارائه شده نرخ شكست هر قطعه بر اساس كاهش يافته، و لذا مي¬توان انتظار داشت كه عمر هر قطعه در اينورتر 9سطحي بيشتر باشد. همچنين در اينورتر 9 سطحي ميزان THD اندازه¬گيري شده با نرم افزار متلب به ميزان بيش از دو برابر كمتر از اينورتر 5 سطحي مرجع است. واژه‌هاي كليدي: قابليت اطمينان، اينورتر چندسطحي، مدولاسيون، متصل به شبكه.
شماره ركورد :
100342
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
برق گرايش الكترونيك
استاد راهنما :
دكتر سيد اديب ابريشمي¬فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت