عنوان :
ديفئولوژي و فضاهاي ديفئولوژيك
نويسنده اصلي :
نسيم درياني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده هدف اصلي اين رساله معرفي ديفئولوژي و فضاهاي ديفئولوژيك است. هم چنين برخي ساختار هاي ديفئولوژيكي مانند فرم هاي ديفرانسيلي در فضاهاي ديفئولوژيك را بررسي مي كنيم. روند اين پايان نامه به تشريح روش حل ديفئولوژيكي يك مسئله ختم مي شود. كلمات كليدي: ديفئولوژي، فضاهاي ديفئولوژيك، فرم هاي ديفرانسيلي، ساختار هاي ديفئولوژيكي.
شماره ركورد :
100373
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
هندسه
استاد راهنما :
دكتر مهدي نجفي خواه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت