عنوان :
داده كاوي بر روي گراف هاي حجيم به منظور HCI
نويسنده اصلي :
حسيني، محمدرضا Hosseini, MohammadReza
كليدواژه فارسي :
ي + 77 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 51 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
در دنياي امروز، رشد روز افزون اطلاعات و تلاش براي استخراج اطلاعات از داده ها توجه افراد زيادي را در صنعت به خود جلب كرده است. برخي از مراكز صنعتي داراي مراكز داده اي با حجم بالا هستند و در ميان اين انبوه اطلاعات، نياز به دسترسي سريع به اطلاعات جهت اخذ تصميم گيري هاي مديريتي دارند. لذا اجتماع اين حجم از داده در پايگاه داده و انجام عمليات داده كاوي بر روي اين منابع امري ضروري است. داده‌كاوي علم استخراج اطلاعات از انباري از داده‌ها است. يكي از مهم‌ترين انواع داده‌ي در دسترس گراف است. گراف ها مي توانند طيف وسيعي از اطلاعات نظير ارتباط بين صفحات وب يا ارتباط دوستانه در شبكه هاي اجتماعي و همچنين ارتباط بين نورون ها در مغز را شامل شوند. توجه به ارتباط هاي موجود بين گره ها ساختار هاي مهمي را براي آناليز و خلاصه كردن آن ها در اختيار قرار مي دهد. در سال هاي اخير كارهاي زيادي در زمينه تشخيص ساختارهاي تشكيل دهنده ي شبكه هاي اجتماعي صورت گرفته است اما اكثريت آن ها هيچ مطالعه اي در زمينه محل قرار گيري اين ساختارها در فضاي گراف به ما ارائه نكرده اند. ما در اين رساله مي كوشيم ساختارهاي مختلف را در قسمت ها مختلف گراف شناسايي كرده تا به محقق توانايي شناسايي و پيگيري افراد مختلف موجود در شبكه اجتماعي را بدهيم. در واقع با استفاده از روش پيشنهادي در اين رساله قادر خواهيم بود علاوه بر شناسايي ويژگي هاي منحصر به فرد هر جامعه موجود در شبكه اجتماعي راهي را براي خلاصه سازي گراف به منظور ذخيره سازي بهتر آن ارائه كنيم. در روش هاي پيشنهادي بر روي گراف، 18 درصد مقدار بيت هاي مورد نياز در ذخيره سازي ساختارها در ماتريس مجاورت موجود در گراف جهت دار و 6 درصد در مقدار بيت هاي مورد نياز در ذخيره سازي ساختارها در ماتريس مجاورت گراف بدون جهت صرفه جويي كرده ايم.
شماره ركورد :
100384
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شريفيان خرطومي، سعيد Sharifian khortomi, Saeed
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
طاهري قزويني، حسن Taheri Ghazvini, Hasan
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت