عنوان :
ارايه روش رهگيري پايدار و زمان واقعي اشيا متحرك سريع در تصاوير ويدئويي
نويسنده اصلي :
حاجي پور،كامران
كليدواژه فارسي :
ح+107ص.، تصوير، جدول، نمودار، 10+60كتابخانه
چكيده :
در سال هاي گذشته موضوع رديابي اشيا در تصاوير و ويديوهاي ديجيتالي، طرفداران زيادي را به خود جلب كرده، پژوهش ها و كاربردهاي مختلفي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. اما ارايه يك روش به منظور رديابي مقاوم اشيا، بدون اطلاع از نوع آنها، همچنان محل بحث و پيشرفت است. با توجه به عملكردهاي واقعي رهگيري،كه در مورد داده ها هيچ گونه پيش زمينه اي وجود نداشته و نيازمند پردازش در لحظه هستند، در اين پايان نامه قصد دست يابي به يك الگوريتم رهگيري آنلاين (برخط)، مقاوم و زمان حقيقي را داريم. براي جزيي تر شدن موضوع، اشيايي با جابه جايي بزرگ تر از 15 پيسكل (سرعت بالا) در توالي دو فريم را هدف رديابيِ ذكر شده قرار داده ايم. اما به منظور عدم محدوديت روش، قابليت رديابي با سرعت هاي متغيير را به صورت تطبيقي در الگوريتم درنظر گرفته ايم. بنا بر هدف برخط بودن سيستم ردياب طراحي شده، تنها اطلاعات ورودي به سيستم، در فريم اول و مشخصات منطقه ي شي است. از سمتي ديگر بنا به قيد زمان حقيقي بودن، سرعت محاسباتي بالا و به تبع آن هزينه ي محاسباتي پايين، در زمره ي اهداف عملياتي قرار مي گيرند؛ همچنين مقاوم بودن و تطبيق پذيري سيستم با سرعت اشيا، به عنوان ويژگي هاي يك سيستم رهگيري مناسب در نظر گرفته مي شوند. روش بنيادي رهگيري در اين پايان نامه بر اساس مدل هاي نمايش متمايزكننده، با يادگيري طبقه بندي كننده ي تقويتي و نمونه گيري بسته اي، قرار دارد. علاوه بر نوع تطبيقي الگوريتم جهت رديابي اشيا با سرعت هاي متغيير، مقاومت مناسب آن در برابر موانعي همچون تغييرات روشنايي، انسدادها و تغييرات شكل ظاهري مدنظر است. در الگوريتم دست يافته، از تلفيق ويژگي هاي شبه هار به همراه الگوهاي باينري محلي جهت ارايه بردار ويژگي و آموزش طبقه بندي كننده استفاده شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي با ده مجموعه از داده هاي ورودي و استفاده از معيار امتياز F ، پايداري يكنواخت روش بهينه سازي شده جهت رهگيري اشياي سريع را نشان مي دهد. روش بهينه سازي شده عملكرد بسيار مقاومي در مقابل تغييرات روشنايي، حتي در هنگام شكست رديابي WMIL، نشان مي دهد.
شماره ركورد :
100385
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آقائي نيا،حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت