عنوان :
شبيه سازي نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه
نويسنده اصلي :
خمسه زاده، نويد
كليدواژه فارسي :
ز+60 ص.،تصوير،نمودار،جدول، 11كتابنامه
چكيده :
هدف از انجام اين پروژه بررسي نحوه ي اتصال نيروگاه خورشيدي فتوولتاييك به شبكه برق بهره برداري از آن مي باشد. در طي اين مسير مسايلي همچون DC بودن ولتاژ خروجي فتوولتاييك و همچنين استخراج حداكثر توان از آرايه هاي خورشيدي مطرح مي باشد. زيرا كه شبكه سراسري برق داراي ولتاژي متناوب با فركانس 50 يا 60 هرتز مي باشد و همچنين روابط بين ولتاژ و جريان به صورت كاملا غير خطي است. مشكلات ديگري همچون پايين بودن سطح ولتاژ DC خروجي PV از ديگر مسايل مرتبط با اين پروژه است. مسايلي از اين نوع توسط ادوات الكترونيك قدرت قابل حل مي باشد.
شماره ركورد :
100398
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر حسن رستگار
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر سيد حميد فتحي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت