عنوان :
بررسي مقاومت در برابر ضربه سطحي سرعت بالا در كامپوزيت هاي هيبريد درون لايه اي تقويت شده با مقادير مختلف الياف بازالت و نايلون
نويسنده اصلي :
بحراني فرد، فاطمه
كليدواژه فارسي :
ل + 116 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3 + 30 كتابنامه
چكيده :
كامپوزيت يا ماده مركب، ماده‌اي است كه از دو يا چند ماده مجزا تشكيل شده و خصوصيات ماده نهايي تركيبي از خواص اجزاء تشكيل‌دهنده آن مي‌باشد. ويژگي اصلي كامپوزيت‌هاي نساجي نسبت بالاي سختي و استحكام به وزن آن‌ها مي‌باشد. برخي ديگر از مزيت‌هاي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با ساختارهاي نساجي عبارتند از مقاومت حرارتي بالا، مقاومت در برابر ضربه و خوردگي، هدايت الكتريكي كم و خصوصيات خاص ديگر كه با انتخاب مناسب ماتريس و تقويت‌كننده و همچنين طراحي مناسب قطعه قابل حصول مي‌باشد. در اين تحقيق كامپوزيت‌هاي خالص با پارچه‌هاي 100 درصد بازالت و 100 درصد نايلون و كامپوزيت‌هاي هيبريد درون لايه اي با پارچه هايي با درصدهاي مختلف 75، 66 و50 بازالت تقويت شدند و به روش لايه‌گذاري دستي توليد گرديدند. در اين كامپوزيت‌ها كه شامل چهار لايه بودند، از پارچه بازالت و نايلون به عنوان تقويت كننده و از رزين اپوكسي به عنوان زمينه استفاده گرديد. هدف از اين تحقيق بررسي خواص ضربه‌اي كامپوزيت‌هاي هيبريد درون لايه‌اي بازالت_نايلون در سرعت‌هاي بالا مي‌باشد. همچنين در اين سرعت‌ها، مساحت آسيب ايجاد شده در اثر ضربه پرتابه مطالعه شد. نتايج آزمايش‌هاي تجربي نشان داد كه بيشترين و كمترين پتانسيل بالستيك، انرژي جذب‌شده و مقاومت در برابر ضربه در هر سه سرعت m/s 24/99، m/s 3/137 و m/s 7/154 به ترتيب، متعلق به نمونه B100 و N100 بوده و خصوصيات نام‌برده براي نمونه¬هاي N25B75، N33B66 و N50B50 بين دو نمونه B100 و N100 قرار مي‌گيرد. همچنين ميزان افزايش مساحت آسيب به ترتيب مربوط به نمونه‌هاي N100، N50B50، N33B66، N25B75 و B100 مي‌باشد. با بررسي تصاوير SEM تهيه شده از نمونه‌هاي آسيب‌ديده نيز مشخص شد كه افزايش درصد الياف نايلون موجب افزايش خاصيت پلاستيكي نمونه و در نهايت يكپارچگي ساختاري نمونه‌هاي ضربه مي‌شود.
شماره ركورد :
100399
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نصرتي، هوشنگ , طهراني، مجيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت