عنوان :
تحليل شكل دهي حرارتي ورقه هاي كامپوزيتي
نويسنده اصلي :
شيمراني، مهدي
كليدواژه فارسي :
97 ص.، تصوير، 1+23 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10040
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بيگلري، فريدرضا , صدوق ونيني، سيدعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت