عنوان :
تهيه آلبوم شناسايي عيوب و نواقص كت و شلوار مردانه و ريشه يابي منشاء خطا و راه حل پيشگيري آن
نويسنده اصلي :
ترين سان، سيد محمدرضا Tarinsun,Mohammad Reza
كليدواژه فارسي :
و+99 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 1+14 كتابنامه
چكيده :
طول عمر بسياري از محصولات در صنعت پوشاك كوتاه است و با ورود محصولات جديد، نقص ها و عيوب جديد بوجود مي آيند، در بعضي موارد حتي با دانستن خطا، ارائه راه¬حل و راه پيش‌گيري از ورود اين عيوب به مرحله توليد و يا پس توليد مشكل است. بنابراين مراحل مختلف رفع عيب را مي¬توان بدين ترتيب تعريف كرد؛ شناخت خطا، ريشه¬يابي و بدست آوردن الگوي عيب، دسته بندي و سپس رفع عيب. در اين پروژه با بهره¬گيري از تحليل استخوان ماهي ريشه¬يابي معايب اصلي و نواقصِ عمده كت و شلوار مردانه انجام شده است. يكي از دلايل اصلي نواقص، عمدتا خطاي انساني است. تقاضا در بازار امروز به حدي است كه در اين سطح توليد، انسان و حتي دستگاه ها تحت فشار قراردارند و از آنها خواستار بهره‌¬وري در سطح بالايي هستند و مواردي از قبيل احساس خستگي، ناراحتي، خوشنودي و مانند آن مي‌تواند مانع عملكرد صحيح اپراتور شود، بهمين منظور در عمليات هايي نظير؛ دوخت، برش و يا لايه چيني در توليد پوشاك از ماشين¬ها و ربات¬هاي متفاوتي كمك گرفته¬اند،در نتيجه شناسايي نواقص و داشتن الگوهاي خطا نيازي مهم براي سازماندهي امكانات، و برنامه¬ريزي توليد در صنعت به حساب مي‌آيد تا با شناخت عنوان¬هاي عيوب و نواقص، بتوان گلوگاه¬هاي خط توليد را يافت. تجزيه و تحليل از روي تصوير و داشتن آلبوم خطا از جمله مواردي است كه در آموزش نيروي انساني بسيار كارگشا خواهد بود. تجزيه و تحليل عيوب با استفاده از دوربين، اسكنر ِاشعه ايكس و كامپيوتر در جهان امروز بسيار سريع است اما شرط لازم آن شناختن عيوب و يافتن علت خطا و سپس ارائه حل¬هاي احتمالي است. اين پروژه جهت رفع نياز در صنعت پوشاك تهيه گرديده و فتح¬بابي به منظور رفع نواقص و شناسايي معيارهاي كيفي كت و شلوار مردانه خواهد بود.
شماره ركورد :
100411
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صادقي،عبدالحسين Sadeghi,Abdol Hossein
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت