عنوان :
رشد نانوساختار V2O5 به‌عنوان ماده ي الكترود كاتد براي كاربرد در باتري يون ليتيم
نويسنده اصلي :
فرخي، زهرا Farrokhi, Zahra
كليدواژه فارسي :
ي + 90 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 53 كتابنامه،
چكيده :
در حال حاضر باتري‌هاي ‌يون ليتيم باتوجه‌به چگالي انرژي و توان بالاتر آن‌ها نسبت به ديگر باتري‌ها توجه بسيار زيادي به‌عنوان نويدبخش‌ترين روش ذخيره‌سازي انرژي پايدار در¬زمينه¬هاي الكترونيك قابل‌حمل، وسايل نقليه الكتريكي و وسايل نقليه هيبريد الكتريكي جذب كرده است. بااين‌حال، استفاده تجاري از اين باتري‌ها هنوز تحت تأثير ظرفيت كم، پايداري كم در چرخه و قابليت چگالي جريان بالاي ضعيف قرار دارد. حوزه‌هاي تحقيقاتي در¬زمينه¬ي باتري‌هاي يون ليتيم‌ شامل مواد الكترود كاتد و آند، الكتروليت و جدا¬كننده¬ها هستند. در اين ميان، پژوهش در¬زمينه¬ي مواد الكترود كاتد به¬عنوان جايگاه تبادل يون و بار الكتريكي در باتري و فاصله داشتن از ظرفيت نامي آند تجاري مي‌تواند فرصت‌هايي خاص را براي كمك به بهبود عملكرد باتري فراهم كند. در دهه اخير پيشرفت‌هاي زيادي در¬زمينه¬ي مواد جديد تشكيل‌دهنده الكترودها براي باتري‌هاي يون ليتيم صورت گرفته ‌است. و در اين ميان، مواد نانوساختار به‌عنوان كانديداي مناسبي مطرح هستند. نانومواد خواص مناسب الكتروشيميايي مانند ظرفيت بالاتر، قابليت چگالي جريان بالاي بهتر و همچنين پايداري چرخه بسيار عالي از خود نشان مي‌دهند. به‌عنوان يك ماده¬ي الكترود كاتد، پنتاكسيد واناديم به‌دليل ظرفيت نامي بالاي آن، ولتاژ خروجي بالا، منابع فراوان، و هزينه كم ماده‌ي جذابي براي باتري‌هاي يون ليتيم محسوب مي‌شود. در اين پايان‌نامه موفق به سنتز سه ساختار با مورفولوژي نانواستريپ، ميكرومكعب هاي هرمي شكل و نانوصفحه‌هاي شش‌ضلعي هسته مشترك ميكرومتري شديم. ضخامت صفحه‌ها در نانوصفحه‌هاي شش‌ضلعي هسته مشترك ميكرومتري كمتر از nm 200 و اندازه شش‌ضلعي‌ها در دو بعد در حدودm2 5×5 است. منحني ولتاژسنجي چرخه‌اي اين نمونه دو قله آندي در چرخه اول به ترتيب در ولتاژهاي V 33/3 و V 15/4 و دو قله كاتدي به ترتيب در ولتاژهاي V 16/3 و V 85/2 نشان مي‌دهد. عمل شارژ و دشارژ برگشت‌پذير به‌خوبي در چرخه‌هاي متوالي انجام مي‌شود.
شماره ركورد :
100422
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
سنايي، زينب Sanaee, Zeiban
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
غفوري فرد، حسن Ghafoorifard, Hassan
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت