عنوان :
بهبود عملكرد TCP روي شبكه سيار موردي با استفاده از روش بين لايه اي
نويسنده اصلي :
فرمانبر، امير
كليدواژه فارسي :
ح+92 ص.، تصوير، جدول، نمودار، واژه نامه، 35 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10044
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دهقان، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت