عنوان :
مطالعه و بررسي بازار سيستم هاي CHP در ايران مورد يك مجموعه 700 واحدي
نويسنده اصلي :
حسيني پويا، سيد علي
كليدواژه فارسي :
ح+ 70ص، تصوير،نمودار،جدول،8+13 كتابنامه
چكيده :
هدف از انجام اين پروژه بررسي كاركرد سيستم هاي توليد همزمان گرما و قدرت در كشور ايران بر اساس هزينه ي حامل هاي انرژي در ايران مي باشد. بدين منظور بايد يك سوژه را انتخاب كرد كه علاوه بر برق، مصرف كننده انرژي گرمايي و حرارت نيز باشد. هر مجموعه اي كه در آن از آب داغ، بخار داغ، سيستم هاي تهويه ي مطبوع و موارد مشابه استفاده شود گزينه ي مناسبي براي استفاده از سيستم توليد همزمان گرما و قدرت مي باشند مانند هتل ها، استخر ها و مجموعه هاي ورزشي، بيمارستان ها و مراكز خدمات درماني، دانشگاه ها، رستوران ها، بعضي از كارگاه هاي صنعتي، مراكز خريد و ساير موارد. در اين پروژه يك مجموعه برج 700 واحدي كه داراي سيستم تهويه چيلر جزبي مي باشد و براي تامين برق مورد نياز از شبكه برق خريداري مي كند انتخاب شده است و هزينه ي مصرف گاز و برق كل مجموعه در يك دوره ي 12 ماهه طبق تعرفه هاي هر ماه محاسبه مي شود. سپس با توجه توربين گازهاي موجود و مقدار مصرف برق،يك گزينه ي مناسب انتخاب مي شود و در مرحله ي بعد بررسي مي شود كه هزينه ي توليد همان مقدار انرژي گرمايي و الكتريكي (حرارت و برق) از توربين گاز چگونه مي باشد. آيا با توجه به قيمت حامل هاي انرژي در ايران آيا تغيير چشم گيري در هزينه ها حاصل مي شود يا نه؟ و در صورت كاهش هزينه در چه دوره ي زماني از محل كاهش هزينه ها، سرمايه اوليه خريداري و نصب اين سيستم بازمي گردد.
شماره ركورد :
100450
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر سبزه پرور، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر برومند، مسعود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت