عنوان :
اكسي نيتراسيون چدن داكتيل
نويسنده اصلي :
طيوري، عادل
كليدواژه فارسي :
D+115ص.،تصوير، جدول، نمودار، 5+55 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10046
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
طبائيان، هادي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي خوئي، سيد محمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت