عنوان :
بررسي استراتژي فروش سه كارخانه رقيب در توليد پارچه تترون
نويسنده اصلي :
مقدسيان، مونا
كليدواژه فارسي :
و- 110 ص.، جدول، 8 + 18 كتابنامه، 35 ص، پيوست
چكيده :
با توجه به اهميت استراتژي فروش و بازاريابي براي صنايع مختلف و در راستاي حمايت از صنعت نساجي كشور كه امروزه مورد تهاجم كالاهاي وارداتي قرار گرفته است، در اين پروژه به بررسي استراتژي فروش سه كارخانه نساجي بروجرد، سعادت نساجان و حرير سمنان در توليد پارچه¬ي تترون پرداخته شده است. در اين پايان¬نامه سعي شده است كه با استفاده از اطلاعات حقيقي موجود در كارخانه¬هاي مطرح شده، از طريق تكميل پرسشنامه توسط پرسنل ذيربط، استراتژي هر يك از اين كارخانه¬ها بررسي و تحليل شود. و در پايان به نقاط ضعف و قوت هر يك از اين سازمان¬ها كه مي¬تواند منجر به موفقيت يا عدم موفقيت آن¬ها در اجراي استراتژي مورد نظر خود شود، پرداخته شده است.
شماره ركورد :
100466
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سرشارزاده، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت