عنوان :
پياده‌سازي يك ابزار داده‌كاوي مبتني بر آپاچي اسپارك براي داده‌هاي جاري
نويسنده اصلي :
شيخ‌الاسلامي، سينا Sheikholeslami, Sina
كليدواژه فارسي :
51 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 19 كتابنامه
چكيده :
كاوش و پردازش داده‌هاي جاري همواره بخش مهمي از پژوهش‌هاي مربوط به داده‌كاوي را به خود اختصاص داده‌ است. با اين وجود، با پيشرفت‌هاي اخير در فناوري‌هاي رايانش ابري و سيستم‌هاي توزيع شده و همچنين فراگير شدن استفاده از روش‌ها و ابزارهاي تحليل داده‌هاي حجيم، و به دليل چالش‌ها و ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين دسته از داده‌ها، پژوهش‌ در زمينه‌ي كاوش داده‌هاي جاري اهميت روزافزوني يافته است. در ساليان اخير بسترهاي مختلفي براي پردازش داده‌هاي حجيم و جريان‌داده‌ها توليد شده‌اند كه از ميان آن‌ها مي‌توان به آپاچي اسپارك، آپاچي استورم، و آپاچي فلينك اشاره كرد. اين بسترها داراي ابزارهايي براي پردازش داده‌هاي جاري هستند اما هنوز بسياري از الگوريتم‌ها و روش‌هاي متداول كاوش داده‌هاي جاري براي استفاده برروي اين بسترها پياده‌سازي و آماده نشده‌اند. هدف از اين پروژه‌، پياده‌سازي ابزاري متن‌باز براي كاوش داده‌هاي جاري مي‌باشد. اين ابزار شامل كتابخانه‌اي از الگوريتم‌هاي كاوش و پردازش داده‌هاي جاري، رابط كاربري گرافيكي براي مديريت منابع جريان‌داده، تعريف و اجراي عمليات داده‌كاوي، نمايش نتايج حاصل از اجرا، مديريت و نظارت بر محيط اجراي عمليات، و همچنين يك توليد‌كننده‌ي جريان‌داده مي‌باشد. اين ابزار بر بستر آپاچي اسپارك و رابط برنامه‌نويسي اسپارك‌استريمينگ به عنوان يكي از بسترهاي پيشرو براي پردازش داده‌هاي جاري و به طور كلي داده‌هاي حجيم پياده‌سازي شده است. در اين پايان‌نامه، در ابتدا توضيحاتي در مورد چرايي نياز به پردازش و كاوش داده‌هاي جاري، و چالش‌ها و مفاهيم كليدي مرتبط با پردازش داده‌هاي جاري ارائه خواهد شد. سپس، راه‌كارهاي موجود براي حل اين مسأله و راه حل پيشنهادي مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهايت، به شرح پياده‌سازي راه حل، نتايج حاصل شده، و كارهاي آينده پرداخته مي‌شود.
شماره ركورد :
100470
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پي‌براه، اميرحسين Payberah, Amirhossein , موسوي، سيد رسول Moosavi, Seyyed Rasool
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت