عنوان :
طراحي ساخت و كنترل ربات با كنترل از راه دور
نويسنده اصلي :
آذري، بهنوش
كليدواژه فارسي :
و + 53 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3 + 6 كتابنامه
چكيده :
اين پروژه، طراحي و ساخت رباتي بر اساس اصول مهندسي است كه بتوان آن را از راه دور و توسط يك انسان كنترل نمود. براي طراحي و شبيه سازي الكترونيك از نرم افزار پروتئوس، مكانيك از ساليدوركز استفاده شده است. برنامه نويسي ربات مذكور از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت مربوط به ميكروكنترلر به زبان اسمبلي توسط كامپايلر AVR studio و براي برنامه نويسي كامپيوتر و كنترل ربات از نرم افزار LabVIEW كمك گرفته شده است. حركت ربات توسط ميكروكنترلر Atmega 16 فرمان دهي مي شود كه ميكروكترلر توسط ماژول بلوتوث (ارتباط سريال) از اپراتور فرمان مي گيرد.
شماره ركورد :
100486
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضايي، اميرحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت