عنوان :
كنترل ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي در بستر مدلسازي اطلاعات ساختمان
نويسنده اصلي :
حكمتي، حامد hekmati, hamed
كليدواژه فارسي :
ي + 171 ص.، تصوير، جدول، 22+ 32 كتابنامه، ضمايم
چكيده :
با گذشت بيش از دو دهه از تدوين و ابلاغ آيين‌نامه مبحث 19مقررات ملي ساختمان، پيچيدگي و زمانبر بودن كنترل ضوابط اين آيين‌نامه، همچنين وابستگي بسيار ارزيابي صورت گرفته به تجربه و مهارت بازرس ناظر، از مهم‌ترين موانع بر سر راه اجرا و كنترل ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي در صنعت ساختمان بوده است، بطوريكه در سال‌هاي اخير علي رغم اجباري و لازم الاجرا بودن اين آيين‌نامه، ضعف كنترل قوانين مصوب اثربخشي مورد انتظار در كاهش مصرف انرژي بخش ساختمان را ناچيز كرده و رشد مصرف، همچنان روند افزايشي نگران كننده‌اي دارد. بديهي است كه تداوم اين وضعيت، تبعات اقتصادي و زيست محيطي جبران ناپذيري براي كشور به دنبال خواهد داشت. نظر به اينكه استفاده از كامپيوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه فرآيندهاي تكراري وكنترلي خواهند شد، تجربه كشورهاي توسعه يافته در زمينه تسهيل كنترل ضوابط آيين‌نامه‌هاي ساختماني منجر به پيوند اين آيين نامه‌ها با نرم افزارهاي كامپيوتري شده است. وجود پايگاه اطلاعاتي قوي و يكپارچه از كليه المان‌هاي پروژه در بستر نرم افزارهاي BIM زمينه را جهت كنترل دقيق‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر ضوابط طراحي فراهم مي‌سازد. پژوهش صورت گرفته از نوع كاربردي بوده و به فراهم‌سازي ابزاري در راستاي تسريع در كنترل ضوابط آيين‌نامه مبحث 19 مقررات ملي ساختمان با هدف كاهش مصرف انرژي مي‌پردازد. در فراهم‌سازي برنامه از قابليت برنامه‌نويسي در محيط نرم‌افزار Revit Architecture كه از مهم‌ترين نرم افزارهاي مجموعه فرآيند BIM مي‌باشد، استفاده شده است. زبان برنامه نويسي مورد استفاده C# و محيط برنامه نويسي در بستر Visual Studio بوده است. جهت كنترل و اعتبارسنجي اجراي برنامه از روش Case Study، برنامه مورد نظر را بروي دو مدل ساختمان فرضي ويلايي طراحي شده، در محيط Revit2016 اجرا و پس از محاسبه دستي نتايج بكمك ماشين حساب صحت اجراي برنامه كنترل و تاييد شد. نتايج نهايي نشان از افزايش چشمگير سرعت و دقت كنترل ضوابط و بهينه تر شدن طراحي از نظر ميزان هدررفت انرژي و هزينه اجراي طرح دارد.
شماره ركورد :
100493
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مكنون، رضا maknoon, reza , شاه حسيني، وحيد shahhoseini, vahid
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت