عنوان :
انشعابات سيكل هاي حدي در كلاس از سيستم هاميلتوني فوق بيضوي
نويسنده اصلي :
عاشقي، رسول
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رؤيت در نسخه ديجيتال
شماره ركورد :
1005
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
فريد بهرامي
استاد داور :
زهرا افشار نژاد، آل يان هامبورگ، اعظم اعتماد، رضا مختاري
استاد راهنما :
حميدرضا ظهوري زنگنه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت