عنوان :
طراحي ايستگاه همسطح مترو با استفاده از فرايند الگوريتمي براي طراحي پوشش آن
نويسنده اصلي :
محمدامين جناب اصفهاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده پرداختن به بحث كاربرد كامپيوتر در فرايند طراحي معماري با توجه به رشد فزاينده تاثير فناوري اطلاعات بر ساير شاخه‌هاي علوم يكي از مهمترين سرفصل‌هاي پيش روي پژوهشگران عرصه معماري است. اهميت اين موضوع از آنجا نشات مي‌گيرد كه كامپيوتر به عنوان يك امكان، نه‌تنها در نقش ابزار بيان و ترسيم معماري بلكه در جايگاه همراه طراح، قدرت بالايي دارد و مي‌توان با توليد نرم‌افزارهاي كامپيوتري، اين پديده را به عنوان عاملي موثر و تعيين‌كننده در بطن فرايند طراحي وارد كرد. در اين تحقيق، ابتدا با رجوع به منابع كتابخانه‌اي، ادبيات موضوع بررسي شده است. سپس با ايجاد برنامه‌اي نرم‌افزاري كه در طي مراحل و الگوريتم‌هاي گوناگون، اطلاعات توليد شده در مراحل اوليه طراحي را ثبت مي‌كند و به طريقي كه توسط طراح مشخص شده، آنها را تحليل كرده و تغيير مي‌دهد، به توليد فرم‌هاي پاسخگو براي نيازها و كاربري‌هاي موضوع مورد طراحي (ايستگاههمسطح مترو) پرداخته شده است. در اين فرايند از مدلسازي رايانه‌اي كه نتايج تجسمي حاصل از عملگرهاي الگوريتمي را نمايش مي‌دهد استفاده شده است. همچنين در طراحي برنامه كه به سازماندهي سطوح و احجام هندسي مي‌پردازد، تجزيه و تحليل‌هاي مبتني بر توابع رياضي به كار رفته است. نتيجه نهايي كار، برنامه‌اي است كه فرم معماري پوشش ايستگاه مترو را بر اساس داده‌هاي اوليه طراحي ايجاد مي‌كند و پارامترهاي سازه‌اي و هندسي آن را تحت كنترل معمار و گروه طراحي قرار مي‌دهد تا با توجه به نيازهاي گوناگون فيزيكي، سازه‌اي، تاسيساتي و... يا تحليل‌هاي ثانويه، به طراحي اين پوشش بپردازند. اين برنامه مانند هر الگوريتم ديگري، فارغ از كميت‌هاي گوناگون داده‌هاي مختلف، قابليت آن را دارد كه تحليل‌هاي هندسي را برروي هرگونه داده قابل قبول انجام دهد و نتيجه را به صورت مدل‌ سه‌بعدي ديجيتالي به نمايش بگذارد. كلمات و عبارات كليدي: طراحي ديجيتال، معماري الگوريتمي، ايستگاه مترو، درخت داده، فرايند طراحي.
شماره ركورد :
100531
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فناوري
استاد راهنما :
دكتر احمد اخلاصي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت