عنوان :
طبقه بندي گروه هاي متناهي بر اساس زيرگروه هاي اشتراك بديهي
نويسنده اصلي :
ابوالفضل برزگر بفروئي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100533
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر زهره مستقيم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت